Kaip reaguoti į įžeidimus, išminčiaus patarimas

0
1944

Vienas žmogus viešai įžeidinėjo išminčių:

– Tu bedievis! Girtuoklis! Ir dar vagis, ko gero!

Išminčius tylėjo ir tik šypsojosi.

Gražiai apsirengęs jaunuolis, stebėjęs šią sceną, paklausė išminčiaus:

– Kodėl tu pakenti tokius žodžius? Negi jie tavęs neskaudina?

Išminčius vėl nusišypsojo ir atsakė:

– Einam su manimi.

Ir nusivedė jį į savo varganą būstą. Uždegė balaną ir ėmė raustis skrynioje, kurioje rado sudriskusį chalatą. Išminčius metė jį jaunuoliui ir tarė:

– Apsivilk, jis tau bus kaip tik.

Jaunuolis apžiūrėjo chalatą ir pasipiktino:

– Kuriam galui man šios nešvarios draiskanos? Aš, atrodo, normaliai apsirengęs, o tu, ko gero, visai nuprotėjai! – ir metė chalatą atgal.

– Na, matai, – tarė išminčius, – tu pasibjaurėjai nešvariais skarmalais. Lygiai taip pat ir aš nenorėjau susitepti bjauriais žodžiais, kuriuos į mane svaidė tas žmogus.

Jeigu jus skaudina įžeidimai – vadinasi, jūs apsivelkate skarmalais, kuriuos jums meta į veidą.

Pasidalino Jonis Duona

Pasidalinkite su kitais!

DALINTIS

Parašykite komentarą

Please enter your comment!
Please enter your name here