Sielai naudingos istorijos ir palyginimai (4 filmai)

0
3389
palyginimai

Meninis filmas – Sielai naudingos istorijos ir palyginimai (4 filmai)

Linksmas meninis filmas pilnas įdomių pamokymų ir palyginimų. Kviečiame pažiūrėti.

1 dalis

Šį filma sudaro 3 palyginimai – istorijos.
Pirmoji „Dvasinis paklusnumas“ pasakoja apie paklusnumą ir jo reikšmę dvasiniame gyvenime.
Antroji „Nebyli malda“ pasakoja apie tai, kad svarbiausia maldoje yra nuoširdumas.
Trečioji dalis „Išganytojas eina į svečius“ šioje dalyje palyginimai atskleidžia, kad dvasiniame gyvenime svarbu ne tik tikėjimas, bet ir geri darbai, atlikti iš meilės.

Filmo įžanga: Viename vienuolyne kažkada gyveno senolis, dvasinio gyvenimo žmogus. Jis klausė brolių išpažinčių, buvo jų nuodėmklausys. Vienuoliniam gyvenimui pasiryžo mokinys, svajojęs kuo greičiau tapti vienuoliu.

Palaimintasis noriai vedė ekskursijas, ir noriai pasakojo piligrimams apie vienuolystės žygdarbio grožį.

Šalia vienuolyno gyveno ir palaimintoji. Dievas dažnai jai atskleisdavo žmonių likimus. Tiesa ji tai slėpdavo ir elgėsi, kaip paprasta elgeta…

2 dalis

Pirmoji istorija „Lempelė“ apie tai, kad neverta teisti savo artimo.
Antra „Marškiniai“ istorija palyginimais pamoko, kad blogį reikia įveikti gerumu.
Trečia dalis „Trise Jūs ir trise mes“ pasakoja apie tris šventus žmones, kurie gyvena saloje ir pamoko mus, kad maldos galia ne žodžių daugybėje, bet žmogaus širdies nuoširdume.

3 dalis

Trečiasis filmas daugiausia yra skirtas atleidimui ir atgailai, bei jų svarbai dvasiniame gyvenime.
Pirmas epizodas pasakoja, kaip vagis meldėsi Šventajam, kad padėtų sėkmingai pavogti arklį.
Antroje istorijoje pamatysite, kaip vaikas gali pažadinti mūsų sąžinės balsą. Ši istorija pasakoja apie santykius tarp vaikų ir tėvų.
Trečiasis epizodas – tai ekranizuotas pamokantis palyginimas apie įžeidimus ir pyktį, kurie palieka sužeidimus kitų žmonių širdyse.

4 dalis

Šio filmo pirmoje dalyje pasakojama apie verslininką, ir jo gyvenimo klystkelius.
Antroje istorijoje parodyti palyginimai moko, kaip kovoti su piktomis mintimis.
Trečiasis filmas apie susitaikymą.

Kviečiame pažiūrėti šiuos nuostabius filmus, kurie palyginimais pamoko gilios išminties!

Autorius: Šv. Jono Kario išpažinėjo studija
Vertimas: Krikščioniški filmai

Pasidalinkite su kitais!

DALINTIS

Parašykite komentarą

Please enter your comment!
Please enter your name here