Vydūnas apie maistą

0
261
Vydūnas apie maistą

Garsus lietuvių filosofas ir išminčius – Vydūnas apie maistą. Šiandien galime rasti įvairiausių teorijų apie sveiką, teisingą mitybą, išgirsti pasaulinės sveikatos organizacijos vienokių ar kitokių pasisakymų. Teisinga mityba svarbi mūsų gyvenime, nes nuo gero maitinimosi, kokybiško ir gerai paruošto maisto priklauso mūsų sveikata, savijauta, nuotaika, o todėl ir didelė dalis gyvenimo.

Galime išgirsti jog galima valgyti viską ir nesvarbu kas į žmogų įeina, svarbu tik tai kas išeina, o valgai tiesiog tai kas tau norisi. Tačiau ar galime būti sveiki ir jaustis gerai, jeigu kitiems atnešame kančias? Todėl dalis žmonių nenori žudyti gyvūnų ir maitinasi vegetariškai. Taip pat egzistuoja ir veganinė mityba.

Paskaitykime ką apie mitybą mano ir rašo didis lietuvių filosofas Vydūnas. Šis žmogus – tai nepaprasta asmenybė, kuri didžiąją savo gyvenimo dalį paskyrė viso pasaulio išminties studijoms, o išvadas sudėjo savo veikaluose.

Vydūnas apie maistą:

Reikia maitinties žmoniškai!

Bet iš karto kita ką valgyti negu įprasta nėra visiems galima. Tūli pasilptų arba net susirgtų. Ypačiai tada, kad, valgę visa ko, žygiu pradėtų valgyti vien vaisių, būdami dar net juodo darbo žmonėmis. Reikėtų, taip sakant, įaugti į naują maityseną.

Tam, rodos, bus geriausia, kad žmonės žingsnis po žingsnio žengtų tolyn. Bet ne visi žmonės gali tuo keliu eiti. Menko žmoniškumo žmonės maitinasi ir dvėsena. Kurie gyvena geidulių aistrų gyvenimą, negalės mesti mėsą ir visokius erzinančius gardumynus. Tiktai protavimo žmonės galės greičiau priprasti prie valgių iš augmenų. O kilnios dvasios žmonės vis tiek – ar jie vyriausiai rankomis dirba arba mintis kuria – galės maitinties vien švariu sveiku maistu.

  1. Pirmas žygis reikalaus mažinti mėsos saiką ir valgyti daugiau daržovių bei vaisių ir iš grūdų miltų ir pieno gamintus valgius. Vietoje kas dieną mėsą valgius, rasi užteks kas antrą, toliau, kas trečią dieną jos valgyti. Tada gal žmogus tenkinsis gavęs mėsos tik vieną kartą per savaitę.
  2. Toliau žmogus nueis, kad jis visai nebevalgys mėsos, o tenkinsis kiaušiniais ir tuo, kas iš pieno gaminama, o šiaip valgys vien, kas iš augmenijos pareina. Bet reiks pastebėti, kad nereikia daugiau valgyti negu seniau, bet veikiau dar mažiau. Tik valgiai turi gerai būt priruošiami ir gerai kramtomi.
  3. Tada žmogus galės gyventi ir be kiaušinių, be pieno, vien tuo, ką augmenija atneša. Riešutai turės atstovauti pieno dalykams. Duona, iš stambių miltų gerai kepta, bus geriausias jo valgis. Bet kad jau pirmiems žingsniams daug reiks, kokie tie žmonės yra, kurie nori nauja maitysena gyventi, tai dabar atsisvers, ar jie links dvasios, ar geidulių ir kūno pusėn. Bet reiks tada rūpinties visokiais valgiais. Žmonės, kurie norės „vegetariškai“ maitinties, turės pasistengti visokių gardžių valgių pagaminti.
  4. Ketvirtą žingsnį žengiant, bus svarbu mažinti miltų valgius ir tenkinties kitais, būtent daržovėmis, riešutais, vaisiais, uogomis. Tūli tada manys, kad reikia daug valgyti. Bet nėra taip. Kuo daugiau žmogus maitinsis gyvu žaliu maistu, tuo mažiau jam reikės.
  5. Toliau nuėjęs, žmogus gyvens be ankščių, grūdų: žirnių, pupų, be smulkiųjų miltų, valgys aplamai mažai grūdų valgių, dar kiek bulvių, bet labiausiai – žalias daržoves, riešutus, vaisius, uogas. Grūdų miltai sunkiau susivirškina kaip bulvės. Todėl tūliems veikiau jas reiks valgyti. Iš grūdų tiks dar sutrėkšti ir gruzdinti kviečiai ir gal dar avižos. Ir duona iš stambių kviečių miltų.
  6. Valgius kai kurį laiką, kaip minėta, galima maitinties visai žaliais valgiais. Bus tai riešutai, daržovės, vaisiai. Ir iš tų galima visokių skanių valgių susitaisyti. Tik nereikėtų per daug viso ko sumaišyti.
  7. Pagaliau žmogus galės maitinties vien saldžiais vaisiais ir riešutais.

Bet nereikėtų jau iš pat pradžios siekti šios maitysenos.

Visiems minėtiems laipsniams lipti reikėtų imties nors 7 metų laiką.

Taip sako Vydūnas. Linkime kiekvienam apmastyti didžio išminčiaus žodžius ir atrasti priimtiną mitybos būdą.

Pasidalinkite su kitais!

Parašykite komentarą

Please enter your comment!
Please enter your name here