Tikras vyras

0
2421
tikras vyras

Galime rasti įvairiausių tikro vyro apibūdinimų. Kartais jis vaizduojamas kaip karininkas, kartais kaip mergišius galintis sužavėti bet kurią moterį. O gal vyro pašaukimas yra šis tas daugiau? Šiandien ieškosime, kame slypi tikro vyro prigimtis ir jėga.

Koks yra tikras vyras? Reikia suprasti, kad vyro psichika sukurta taip, kad jis nuolat turi turėti gyvenimo kryptį. Tikras vyras visada turi kažko siekti, jis negali gyventi tiesiog šiaip sau.

Jeigu vyras sustojo savo pasiekimuose, nebeturi tikslų, nežino ko siekti, reiškia, kad likimas jį bando sunaikinti.

Vyras turi miegoti ant kieto pagrindo. Jeigu jis miega minkštoje lovoje, jis gali pradėti sirgti.

Vyras turi maudytis po šaltu vandeniu, jei jis maudosi po karštu, jis gali pradėti sirgti.

Vyras būtinai turi atlikti askezes savo gyvenime, perlipti per save, jei jis to nedaro – tampa ligotas.

Moteriai viskas atvirkščiai – ji turi miegoti minkštai, maudytis šiltai, tobulėjimas ir askezės jai turi būti malonios, net jeigu ji tokias atlieka.

Vyras pastoviai turi kažko atsisakyti gyvenime, priešingu atveju jis tampa nelaimingas ir bevalis. Vyras neturi sau leisti visai atsipalaiduoti gyvenime, jeigu jis sau leidžia tai padaryti – jis save praranda.

Vyras turėtų surasti sau vyresnį žmogų, į kurį galėtų lygiuotis, kuris galėtų jam patarti, ir kuris būtų pavyzdys visomis prasmėmis. Jeigu paprastame gyvenime nepavyksta rasti tokio žmogaus, galima dalyvauti kažkokiame klube. Tai gali būti kovos menai, ar kitas sportas ar dar kažkas, tačiau vyras turi tapti vyru. Tam reikia išnaudoti visas galimybes.

Jeigu yra žmogus, kuris gali priversti vyrą tobulėti, dirbti su savimi, tai tegu ir priverčia. Jeigu yra toks klubas, tai tegu vyras lanko tokį klubą. Vyras turi tapti tikru vyru – tai reiškia būti stipresniu už save, nugalėti save.

Vyras turi tapti tikru vyru – tai reiškia būti stipresniu už save, nugalėti save.

Tikras vyras turi mokytis priversti save, paskatinti save, kovoti su savimi. Kodėl? Todėl, kad gyvenime vyras nieko neturi. Jis bejėgis. Gyvenime moteris turi viską, o vyras nieko neturi.

Jis neturi entuziazmo dirbti, nesupranta kuo jam būti gyvenime, neturi jėgos priversti save. Jis nieko neturi. Kad kažką turėti, vyras turi to pasiekti, tame slypi vyro prigimtis.

Tikras vyras visada turi mokytis panaudoti ir stiprinti savo valią. Taip pat jis turi įgauti tam tikrą padėtį visuomenėje. Tai reikalinga ne tam, kad save parodyti, o tam, kad tapti savimi – tikru vyru, pagal savo prigimtį.

Vyras turi kautis su savo likimu kiekvieną sekundę, jis neturi atsipalaiduoti. Jis turi anksti keltis – tai yra vyriškos jėgos požymis. Jeigu moteris atsikelia vėliau šeimoje, tai yra normalu, tačiau jei vyras atsikelia vėliau, tai yra problema vyrui.

Vyras turi mokytis kaip teisingai gyventi, o ne moteris. Vyras turi patarti moteriai kaip teisingai gyventi. Jeigu tai pirma daro moteris, reiškia, kad vyras nevykdo savo pareigų. Todėl kad jeigu ji kažko klauso, o ne savo vyro, jos vyrui tai nepatinka. Todėl vyras turėtų pirmas tai daryti. Moteris turi jausti laimę santykiuose su juo, o ne su kažkokiu savo mokytoju. Tai yra vyro pareiga. Jis pats turi tapti tokiu žmogumi – stipriu, išsilavinusiu, kad žmona širdyje pripažintų jį kaip tikrą vyrą.

Moteris gali gerbti vyrą, atlikti savo pareigas prieš jį, tai yra išmintingos moters požymiai. Tačiau vyras turi tapti tokiu, kad moteris jį priimtų į savo gyvenimą visa širdimi, kaip tikrą Žmogų. O tai savaime pas moterį niekada neįvyks. Tai įvyks tik tada, kai vyras bus to vertas. Todėl jis turi tapti tikru vyru, o jam tai yra labai sunku padaryti.

Tikras vyras – kaip juo tapti?

Pirmiausia vyras turi būti aplinkoje kur yra kitų vyrų. Kaip suprasti kad tam tikroje aplinkoje yra tikri vyrai? Vedos šiuo klausimu, koks yra tikras vyras, pateikia pilnai priešingą nuomonę, negu šiuolaikinė visuomenė.

Šiuolaikinėje visuomenėje tikrais vyrais laikomi tie, kurie sugeba „pakabinti“ bet kurią merginą. Toks vyras yra laikomas tikru. O Vedose teigiama, kad jeigu vyras yra mergininkas, tai jis nėra tikras vyras. Jis yra tiesiog bailys. Todėl, kad mergininkas niekada neis ginti tėvynės, mergininkas niekada nesilaikys savo žodžio, mergininkas niekada neugdys savęs. Jeigu žmogus labai prisirišęs prie moterų – jis prarado save.

Vyras turi būti vyru. Tai reiškia, kad pirmiausia jis turi nugalėti savyje pernelyg didelį susidomėjimą moterimis. Jis turi išmokti atsiriboti nuo moteriško prado. Jis turi išmokti būti stipresniu už moters gundymo energiją.

Jis turi išmokti būti stipresniu už moters gundymo energiją.

Tai ir yra tikro vyro požymis. Nes toks vyras sugeba save nugalėti. Bet jeigu vyras labai priklausomas nuo moteriškos energijos, jis negali savęs kontroliuoti.

Jis negalės susidoroti su žalingais įpročiais. Jis negalės apsisaugoti psichiškai nuo gyvenimo sunkumų, jis tiesiog verks kaip vaikas, pamatęs tuos sunkumus. Jis bus bailys gyvenime, negalės savęs nugalėti. O jeigu jis bandys kažkur išsišokti, tai bus visiškai neapgalvota, ir kažkas greitai „įkrės jam malkų“.

Jeigu vyras labai priklausomas nuo moters, jis tampa labai egoistiškas, ambicingas, ir jam neįmanoma paaiškinti, kaip teisingai gyventi. Jis tampa psichiškai nevaldomas. Tai nėra vyro jėgos požymis, tai požymis jo silpnumo.

Vyro jėga – tai sugebėjimas įveikti savyje blogas charakterio savybes, egoizmą, pyktį, nesugebėjimą valdyti savęs, savo charakterio, savo įpročių. Tai ir yra vyro jėga.

Vyro jėga – tai sugebėjimas įveikti savyje blogas charakterio savybes, egoizmą, pyktį, nesugebėjimą valdyti savęs, savo charakterio, savo įpročių. Tai ir yra vyro jėga.

Jeigu jis gali tai įveikti savyje, vadinasi jis yra tikras vyras. Ir vienintelė priežastis, kuri trukdo jam visa tai nugalėti – yra per didelis susidomėjimas moterimis. Būtent dėl šio per didelio susidomėjimo, vyras ir praranda save.

Jeigu moteris yra per daug susidomėjusi pinigais, ji kenkia savo gyvenimui, dėl to, kad ji nuolat nori vis daugiau pinigų, geresnio buto, namo, padėties visuomenėje, tokiu būdu ji save praranda. O vyras praranda save todėl, kad pernelyg nori moterų.

Todėl dažnai vyras stengiasi pasiekti aukštesnę padėtį visuomenėje, kad turėti daugiau moterų, mėgautis moterų draugija, kad moterys jį šlovintų. Tačiau jei vyras įveikia save, jis automatiškai gauna aukštą padėtį visuomenėje, ir jis yra vertas tos padėties. Tokiu atveju moterys gerbs jį visai kitaip. Jei vyras yra mergišius, gali būti, kad moterys nori tiesiog pasimėgauti kartu su juo, tačiau jos niekada negerbs tokio vyro. Jos gali išoriškai daryti vaizdą, kad gerbia, bet viduje – niekada. Moteris labai gerai supranta, kur tikras vyras, o kur – ne.

Todėl pirmiausia, ką vyras turėtų išmokti daryti, o jam tai padaryti yra labai ir labai sunku – tai psichiškai atsiriboti nuo moters. Todėl Vedų kultūroje visai nebuvo leidžiama vaikinams bendrauti su merginomis kol jie nepabaigs savo išsilavinimo. Išsilavinimas reiškia – darbas su savimi, saviugda.

Žinoma buvo mokomasi ir įvairių mokslų, bet pirmiausia tai vyrai gyveno tarp vyrų ir dirbo su savimi. Šio darbo tikslas – tapti tokiu stipriu viduje, kad vyro psichika nepriklausytų nuo moters.

Kada vyras gali kurti šeimą ir kaip reaguoti į moteriškas emocijas?

Siūlome paskaityti straipsnį šia tema.

Kuo tikras vyras turi užsiimti gyvenime?

Vyras turi suprasti, kad jeigu jis supranta, kuo jam užsiimti gyvenime, reiškia, kad jis gavo dovaną savo gyvenime. Vyrui labai sunku suprasti kuo jam užsiimti gyvenime, nes jo gyvenimas susideda iš pergalių ir pralaimėjimų.

Vyras turi suprasti, kad jeigu jis supranta, kuo jam užsiimti gyvenime, reiškia, kad jis gavo dovaną savo gyvenime.

Jeigu vyras dirba su savimi, savo charakteriu, jis galės suprasti kuo jam užsiimti gyvenime, o jeigu nedirba – jis to suprasti nesugebės.

Jeigu vyras sulaukė tokio amžiaus, kai jam reikia eiti dirbti, tačiau jis nežino kuo užsiimti gyvenime, tokiu atveju jam reikia eiti dirbti ten kur likimas jam duoda darbą. Jam nereikia ilgai ieškoti ir rinktis kur dirbti, jei jis nesuprato kuo užsiimti, kuo būti, jam tiesiog reikia eiti dirbti bet ką. Kodėl? Nes jeigu vyras nieko nedirba, jis tuo labiau nieko nesupras, todėl kad jis kažką suprastų, jis turi dirbti.

Jeigu vyras sėdi mamytei ant sprando, arba gyvena iš žmonos, tai reiškia kad jis ne vyras. Jis tiesiog degraduoja dėl tokios savo padėties. Ir jeigu jam artimieji nepadeda, neišspiria jo į darbą, vadinasi jie irgi gali pradėti degraduoti. Vyras vystosi, tampa stipriu, ištvermingu, sveiku tada, kada jis dirba. O kada jis pernelyg daug poilsiauja – praranda save. Todėl vyras turi tiesiog priversti save eiti ir dirbti, kas bebūtų. Tik tokiu būdu jis tampa asmenybe.

Kada vyro gyvenimo tėkmė išdžiūsta?

Tai atsitinka tuo atveju, jeigu vyras nustoja dėti pastangas savo asmenybės ugdyme. Jeigu jis nestato sau tikslų, o tiesiog gyvena ramiai, jam viskas patinka gyvenime – jis praranda save. Jo gyvenimo tėkmė išdžiūsta ir viskas gyvenime jam tampa bjauru ir sunku.

Jeigu jis nestato sau tikslų, o tiesiog gyvena ramiai, jam viskas patinka gyvenime – jis praranda save.

Tuo metu vyras negali ilsėtis. Tai reiškia – kai vyras praranda save, jis negali jaustis patenkintas savimi, o tai reiškia negali būti pailsėjęs, nuolat jaučia įtampą. Todėl jam lieka tik viena išeitis – pradėti rūkyti arba vartoti alkoholį.

Jeigu vyras mėgsta išgerti, tai reiškia, kad jis jau save prarado, tai yra rezultatas jo gyvenimo. Vyras, kuris turi tikslą gyvenime, niekada neleis sau išgėrinėti.

Jeigu vyras išgeria, tai taip pat reiškia, kad moteris jam nesuteikia pakankamai meilės. Todėl, kad vyras pats negali gauti meilės, jis turi gauti ją iš moters, pas jį nėra meilės energijos viduje, ji yra tik pas žmoną – moterį. Todėl, jeigu moteris neduoda pakankamai meilės vyrui, jis pradeda gerti. O ką jam daryti – jo psichika įsitempia vis labiau ir labiau, jis jaučia didelę įtampą.

Pas vyrą yra tik du variantai iš kur gauti meilę – iš Dievo arba iš žmonos. Jeigu iki Dievo jis dar nenusikapanojo, o žmona sausa, tai reiškia, kad jis kentės, jaus didelę psichologinę įtampą ir dėl to gali pradėti gerti. Arba gali susirasti meilužę, o žmonai, tokiu atveju, teks verkti kruvinomis ašaromis.

Ar reikia vyrui stengtis uždirbti?

Žmogus randa savo pašaukimą ir dirba toje srityje, tiesiog vykdo savo pareigą, dirba, siekia būti naudingas kitiems savo veikloje. Tačiau jis niekada nesiekia veiklos vaisių. Jeigu žmogus teisingai gyvena, vaisiai ateina patys.

Jeigu žmogus dirba pagal savo pašaukimą, jis turės ir butą, ir gerą darbą, ir padėtį visuomenėje – tada kai žmogus yra vertas šių dalykų.

Jeigu žmogus dirba pagal savo pašaukimą, jis turės ir butą, ir gerą darbą, ir padėtį visuomenėje – tada kai žmogus yra vertas šių dalykų.

Tai galima palyginti su žmogaus gydymu. Pavyzdžiui žmogus serga – jis tiesiog turi atlikti savo pareigą – gydytis. Tokiu atveju ateina laikas ir jis pasveiksta. Nereikia per daug prisirišti prie išgijimo, nes tai gali pakenkti gydymosi procesui. Kartais žmogus negali išgyti ir gydymas tęsiasi ilgai.

Galime panagrinėti vieną pavyzdį. Viena šeima negalėjo susilaukti vaikų. Jie gydėsi, gydėsi, bet gydymas nepadėdavo. Jie labai norėjo rezultato, bet jo nebuvo. Po kiek laiko jie nusprendė nutraukti gydymą. Apsilankius pas gydytoją, jie buvo nepatenkinti, kad per pusę metų gydymas nepadėjo. Gydytojas atsakė, kad jis stengiasi ir gydo, reikia daugiau laiko, kad kitos poros gydosi metus ir jiems pasiseka.

Tuomet šeima, nors ir buvo nepatenkinti, pagalvojo ir nusprendė toliau gydytis. Ir kaip tik jie nusprendė tęsti gydymą – iškart sulaukė rezultato. Toks yra dėsnis. Žmogus turi įveikti save, o rezultatai ateina savaime – jie ateina netikėtai į mūsų gyvenimą, mes negalime žinoti kada tai atsitiks.

Todėl tikras vyras tiesiog turi tinkamai atlikti savo pareigas gyvenime. Bet jeigu jis po kažkiek laiko negavęs rezultato nusivilia, tokiu atveju jis gali visai negauti jokio rezultato. Tai tiesiog atima iš jo visas galimybes.

Moteris gali atsigulti pailsėti, atsipalaiduoti, visiems šypsotis, būti gražia, tai yra jos moteriška veikla – ji turi visus mylėti, kurti grožį ir meilę. O mylėti geriausia kai žmogus atsipalaidavęs, o ne įsitempęs. O vyras negali per daug atsipalaiduoti, nes atsipalaidavęs jis praranda save. Jis turi kovoti. Pailsėjo – vėl į mūšį. Reikia visada kautis su savimi, tuomet vyras tampa tikru vyru.

Parengta pagal Dr. O.G.Torsunovo paskaitą

Pasidalinkite su kitais!

DALINTIS

Parašykite komentarą

Please enter your comment!
Please enter your name here